TRIDENT-2 eerste resultaten

TRIDENT-2 eerste resultaten

Sinds 1 april 2017 kunnen alle zwangere vrouwen die prenatale screening wensen, kiezen voor de NIPT in het kader van de TRIDENT-2 studie. In de eerste acht maanden hebben ongeveer 47.000 zwangeren de NIPT laten verrichten. Rekening houdend met fluctuaties en onzekerheid in de aantallen komt dit neer op ongeveer 40% van alle zwangere vrouwen in Nederland. Voor definitieve conclusies moet de studie minstens een heel jaar lopen. Het is daarom mogelijk dat bij latere (formele en gecorrigeerde) analyse deze cijfers wat anders zullen uitvallen. Vóór de introductie van de NIPT koos 34% van de zwangeren voor eerste trimester screening in Nederland (cijfers 2015). Daarnaast liet een onbekend maar significant deel van de zwangeren de NIPT in het buitenland verrichten, waardoor het werkelijke percentage hoger lag.

Meer informatie: https://niptconsortium.nl/nieuws/eerste-resultaten-nipt-bij-laag-risico-zwangeren-trident2/