Samen bevalt beter - Goede start gezamenlijke verantwoordelijkheid

De afgelopen jaren is de babysterfte in Nederland gedaald. Dit is een opsteker voor alle professionals in de geboortezorg, die de afgelopen jaren hard hebben gewerkt aan betere samenwerking, preventie en cliëntgerichte zorg.

In de geboortezorg is de laatste jaren flink geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking. Door zorgprofessionals in het hele land wordt nu samengewerkt in regionale verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s). In 2016 is de zorgstandaard voor integrale geboortezorg (ZIG) vastgesteld. Het veld is in 2017 gestart met de implementatie van deze zorgstandaard. Verwacht wordt dat samenwerking in zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte hierdoor een extra impuls krijgt en dat deze zal bijdragen aan een verdere verbetering van de kwaliteit van de geboortezorg en een verdere vermindering van de babysterfte in Nederland.

De cijfers over de ontwikkelingen in de geboortezorg zijn op 24 januari 2018 door Perined bekend gemaakt in haar jaarlijkse rapportage ‘Geboortezorg in Nederland’. In deze rapportage wordt ook de ontwikkeling van de perinatale sterfte verder toegelicht.

Lees verder op Kennisnet Geboortezorg