Refresher course "Spotlight Pediatric Nephrology"

Nascholingscursus “Spotlight Kindernefrologie".

4 oktober 2017

Deze nascholing is opgezet als een cyclus van 4 jaar en richt zich op zowel kindernefrologische als kinderurologische onderwerpen die relevant zijn voor de algemeen kinderarts. Thema's: Natrium en Acuut nierfalen.

Locatie VUmc.

Kijk hier voor meer informatie>>