Knee-ankle-foot orthosis treatment in children with spastic cerebral palsy

Nachtspalk-behandeling bij kinderen met spastische cerebrale parese (nog) niet effectief 6 juli 2017

Bewegingswetenschapper José Maas onderzocht de effectiviteit van een behandeling met nachtspalken bij kinderen met spastische cerebrale parese. "Vanwege pijnklachten droegen veel kinderen de nachtspalk minder lang dan vooraf was geïnstrueerd. Mede hierdoor vond ik geen verschil in de verbetering van bewegingsmogelijkheid van de enkel bij kinderen die een nachtspalk droegen, vergeleken met kinderen zonder spalk", concludeert Maas. Zij promoveerde 6 juli bij VUmc.

Kinderen met spastische cerebrale parese kunnen zich minder goed bewegen en hebben en loopproblemen door spierverkortingen, toegenomen spierstijfheid en/of abnormale spieractiviteit. Om verkorting van de lange kuitspier te voorkomen, krijgen kinderen soms een nachtspalk voorgeschreven die de kuitspier rekt. Er is echter geen duidelijk wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van een behandeling met nachtspalken en ook artsen verschillen hierover van mening.

Een jaar lang José Maas onderzocht kinderen die een jaar lang een spalk droegen tijdens het slapen. "We vergeleken de bewegingsmogelijkheid van hun enkel met die van kinderen die geen nachtspalken droegen. Daarnaast keken we hoe lang de kinderen de spalken droegen en of de ouders de draagtijd van de spalken correct rapporteerden. Ook keken we hoe een veranderde bewegingsmogelijkheid van de enkel het looppatroon zou kunnen beïnvloeden", licht Maas toe. Alle kinderen klaagden over pijn en/of slaapproblemen bij het dragen van de spalk, waardoor veel van hen de spalk minder lang droegen dan was geïnstrueerd.

Vervolgonderzoek

Er zijn ook andere mogelijke oorzaken voor de gevonden ineffectiviteit van een behandeling met nachtspalken. Maas: "Zo zou het kunnen dat de kuitspier minder rekt doordat de voet in de spalk beweegt. Of wellicht wordt de rek op de kuitspier doorgegeven aan omliggende verbonden spieren, waardoor de kuitspier niet geprikkeld wordt om te groeien. Ook zou het kunnen dat de kuitspier andere prikkels dan rek nodig heeft om te groeien." Meer onderzoek naar deze oorzaken is noodzakelijk. In ieder geval zal de spalk, voor eventueel vervolgonderzoek, aangepast moeten worden zodat deze beter te verdragen is. Verder bleek dat de ouders de draagtijd van de spalken niet altijd correct rapporteerden. Bij vervolgonderzoek is het daarom van belang om de draagtijd objectief te meten.

Promotie: J.C. Maas

Titel proefschrift: Knee-ankle-foot orthosis treatment in children with spastic cerebral palsy

Promotoren: prof.dr. J.G. Becher, prof.dr. P.A.J.B.M. Huijing

Copromotoren: dr. A.J. Dallmeijer, dr. R.T. Jaspers

Proefschrift: VU-DARE

bron: www.vumc.nl