Postdoc researcher ‘richtlijn lage rugklachten en werk’ at the AMC, Coronel Institute

[DUTCH]

In dit project worden de bedrijfsgeneeskundige richtlijnen en verzekeringsgeneeskundige protocollen voor lage rugklachten en lumbosacraal radiculair syndroom herzien tot één gezamenlijke richtlijn voor het handelen van bedrijfs- en verzekeringsarts. Voor dit door UWV gefinancierd onderzoek ontwikkelt de Postdoc onderzoeker ‘richtlijn lage rugklachten en werk’ zoekstrategieën in PubMed en andere medische databases op basis van de door een projectgroep opgestelde uitgangsvragen, voert de literatuurstudie uit conform het PRISMA statement en maakt een data-synthese (met GRADE) om tot aanbevelingen te komen. Naast het ontwikkelen van een gezamenlijke richtlijn is het doel om minimaal twee internationale artikelen te publiceren over dit onderwerp.

De richtlijn zal aanbevelingen voor het beoordelen, behandelen en begeleiden van werkenden met de diagnose lage rugklachten en lumbosacraal radiculair syndroom bevatten met als doel behoud en terugkeer naar werk. Hierbij wordt bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige kennis, overwegingen en aanbevelingen geïntegreerd in één gezamenlijke. Aansluiting met de Leidraad Kwaliteitsstandaarden van het Zorginstituut stimuleert onderlinge afstemming en het ontstaan van een medisch handelingskader voor beide beroepsgroepen

Als Postdoc onderzoeker ‘richtlijn lage rugklachten en werk’ wordt u bijgestaan door een projectteam bestaande uit dr. Jan Hoving, dr. Paul Kuijer, Prof. dr. Carel Hulshof en experts/vertegenwoordigers van bedrijfs- en verzekeringsartsen uit de beroepsverenigingen NVAB, NVVG en GAV. De uiteindelijke richtlijn tekst wordt geschreven door de beroepsverenigingen.

More information >>