[DUTCH]

Wat ga je doen?

Je doet onderzoek naar de ontwikkeling en evaluatie van interventies ter bevordering van de kinkhoest vaccinatiebereidheid onder zwangere vrouwen. De interventies zijn online tailoring (feedback toegesneden op de behoeften van de gebruiker) en centering pregnancy (interactieve groepsvoorlichting an sociale steun).

Onderzoeksvragen die door jou beantwoord worden zijn:

1) Wat is de effectiviteit van online tailoring en centering pregnancy op de vaccinatiegraad (primaire uitkomst), op geïnformeerde keuze en op determinanten van vaccineren (secundaire uitkomsten) bij zwangere vrouwen?

2) In welke mate zijn deelnemers blootgesteld aan de interventie onderdelen?

3) Wat vinden deelnemers van de interventies?

Het project zal bestaan uit de volgende drie fases:


A) Systematische interventie ontwikkeling en pretests (m.b.v. user-centered design en iteratief testen van interventie prototypes).

B) Veldexperiment en dataverzameling.

C) Evaluatie van interventie effecten op vaccinatiegraad, geïnformeerde keuze, en determinanten van vaccineren, en op het bereik van de interventie.

Jij draagt zorg voor het opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren van de deelonderzoeken. Je rapporteert de resultaten schriftelijk in de vorm van publicaties in (inter)nationale tijdschriften, uitmondend in een proefschrift. Ook verzorg je mondelinge presentaties op (inter)nationale congressen.

Wat vragen wij van jou?

Je bent afgestudeerd in de gezondheidswetenschappen, (gezondheids)psychologie, communicatiewetenschappen of een gerelateerd vakgebied. Je hebt bij voorkeur ervaring met kwantitatief en/of experimenteel onderzoek. Je hebt affiniteit met het onderwerp, en beschikt over goede communicatieve, sociale en zelfmanagement vaardigheden. Je kwaliteiten met betrekking tot het schrijven van wetenschappelijke artikelen blijken bij voorkeur uit één of meerdere publicaties. Je hebt een (zeer) goede beheersing van het Nederlands en Engels.

Wat mag je van je werkomgeving verwachten?

Het project betreft een samenwerking tussen TNO, RIVM, Universiteit Maastricht, KNOV en Radboud Universiteit Nijmegen. Aanstelling geschiedt via de Universiteit Maastricht, capaciteitsgroep Work & Social Psychology. Standplaats betreft TNO Child Health, Leiden.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl, onder Support/UM-medewerkers/Arbeidsvoorwaarden

Een aanstelling geschied voor een periode van maximaal 4 jaar. Het salaris varieert van 2.222 euro in jaar 1 tot 2.840 euro in jaar 4.

Reacties op deze vacature dienen uiterlijk woensdag 21 maart 2018 binnen te zijn. De eerste gesprekken zijn voorzien in de week van 26 maart 2018. Eventuele tweede gesprekken zijn voorzien voor de week van 2 april 2018. Een gesprek met de Expertise Manager Child Health maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

De werkzaamheden starten op 1 mei 2018.
Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen.
Contactpersoon: Hilde Keulen, van
Telefoonnummer: +31 (0)88-86 62659