[DUTCH]

De functie

Angst, depressieve klachten en vermoeidheid zijn de drie meest voorkomende klachten waarvoor psychologische behandeling geïndiceerd is na afronding van de medische behandeling bij patiënten met kanker. Niet alleen komen deze klachten vaak samen voor, ook kunnen deze elkaar versterken. In principe zijn deze klachten goed behandelbaar met behulp van psychologische interventies. Effectieve interventies die vanuit onderzoek naar voren komen zijn echter gebaseerd op groepsgemiddelden en niet toegespitst op individuele patiëntkenmerken en zorgbehoeften. Deze interventies richten zich dus op ‘de gemiddelde patiënt’, welke niet bestaat.

Het huidige project heeft tot doel psychologische behandeling voor mensen met kanker systematisch te personaliseren. Er wordt gepersonaliseerd op vier niveaus: (1) patiëntvoorkeuren en behoeften met betrekking tot de behandelindicatie; (2) patiëntvoorkeuren met betrekking tot behandelvorm; (3) focus en inhoud van de behandeling, met behulp van ecological momentary assessments (EMA); en (4) behandelduur. Om te kunnen vaststellen of gepersonaliseerde behandeling iets toevoegt aan standaard, niet-gepersonaliseerde behandeling, zal de effectiviteit worden getoetst in een gerandomiseerde, gecontroleerde studie (randomized clinical trial, RCT).

De duur van het project is vier jaar. Het doel is dat het project uitmondt in een promotie. Gedurende het onderzoek ben je (mede)verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het gepersonaliseerde behandelprotocol, het trainen van therapeuten, het voorbereiden en uitvoeren van de RCT, werving van deelnemers, dataverzameling, opzetten en coördineren van de EMA-metingen, het schrijven en publiceren van wetenschappelijke artikelen en het presenteren van de resultaten op wetenschappelijke congressen. Je werkt op het project nauw samen met een postdoc-onderzoeker en een onderzoeksassistent. Ook werk je samen met andere leden van het projectteam, therapeuten, deelnemende ziekenhuizen en andere betrokken partijen zoals patiëntenverenigingen.

More information >>