[DUTCH]

Per oktober 2019 hebben wij een vacature voor een PhD student op het onderzoeksproject ‘Personalized Care for Depression: Bringing lmmuno-Metabolic Depression- from Bench to Bedside. Dit project richt zich op personen bij wie depressie gepaard gaat met verhoogde ontstekingswaarden (CRP, IL-6) en metabole ontregelingen zoals verhoogd BMI en leptine, en omgekeerde neurovegatieve symptomen (verhoogde eetlust, hypersomnia), ookwel genoemd immuno-metabole depressie.

In dit onderzoek zal op drie terreinen onderzoek worden gedaan naar gepersonaliseerde behandeling voor deze groep:
1) in grootschalige observationele cohorten zal multilayer –omics onderzoek en onderzoek naar symptoom profielen ingezet worden om personen met deze vorm van depressie beter te kunnen herkennen en karakteriseren;
2) in bestaande RCT data zal worden onderzocht in hoeverre kenmerken van immuno-metabole depressie voorspellend zijn voor treatment response (onderzochte interventies: antidepressiva, running therapie, licht therapie en voedingssupplementen) en
3) in focusgroepen met cliënten zullen behandelvoorkeuren en behoeften van cliënten met depressie in kaart gebracht worden. Alle resultaten zullen worden samengebracht in aanbevelingen voor de behandeling en herkenning van immuno-metabole depressie.

Jouw taken zullen zijn het:

  • uitvoeren van analyses op datasets van vier RCTs en een bijdrage leveren aan analyses op multilayer –omics en symptoom profiel data;
  • helpen opzetten, uitvoeren en analyseren van een kwalitatieve studie rondom behandelvoorkeuren van cliënten;
  • schrijven van wetenschappelijk publicaties en andere rapportages over de onderzoeksresultaten;
  • presenteren en dissemineren van onderzoeksresultaten op (internationale) congressen en bijeenkomsten van stakeholders.

Dit werk zal uitmonden in een proefschrift gebaseerd op internationale, peer-reviewed publicaties. Training in onderzoeksvaardigheden maakt deel uit van de aanstelling als PhD student.

meer informatie >>