PhD and Postdoc postition at Health science department at UMC Groningen (Dutch, deadline september 5th)

De afdeling Gezondheidswetenschappen, sectie Sociale Geneeskunde, van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zoekt een promovendus en een post-doc voor het onderzoeksproject ‘Passend werk voor arbeidsbeperkten: de rol van de werkgever’. Het project valt binnen de onderzoekslijn ‘Arbeidsparticipatie en Reïntegratie van Kwetsbare groepen’. In dit vierjarige project onderzoeken we de determinanten van passend, duurzaam werk voor mensen met arbeidsbeperkingen. Wat is de invloed van persoonlijke kenmerken (inclusief gezondheids- en psychosociale factoren), wat is de invloed van werk en werkgever en hoe duurzaam zijn banen van gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers? We combineren kwantitatieve en kwalitatieve methodes. We zullen longitudinale registerdata van het UWV koppelen aan landelijke registers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op deze dataset zullen we epidemiologische en econometrische analysemodellen toepassen. Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit interviews met arbeidsbeperkten en hun werkgevers en andere sleutelfiguren in dit proces. Prof. dr. Sandra Brouwer (UMCG) leidt het project, verdere projectleden zijn prof. dr. Pierre Koning (VU, Amsterdam) en dr. Cécile Boot (VUmc, Amsterdam).

Read more>>