Junior researcher behavioural sciences RIVM

(deadline November 29, 2019)

[DUTCH]

Je draagt bij aan- en rapporteert over onderzoek waarin menselijk gedrag een centraal thema is, met als doel het begrijpen, voorspellen en verklaren van keuzes die mensen maken op het gebied van gezondheid en milieu. Het gaat hierbij om leefstijlgedragingen; zoals roken en voeding, en de interactie met het milieu; zoals de omgang met plastic en medicatie ten behoeve van de waterkwaliteit. Je werkt ook mee aan onderzoek naar hoe mensen overheidsmaatregelen ervaren, zoals bij de evaluatie van de financiële tegemoetkoming voor Q-koorts patiënten. Deze thema’s onderzoek je in veldexperimenten, via vragenlijsten en/of interviews.

Als junior onderzoeker gedragswetenschappen voer je in teamverband toegepast wetenschappelijk onderzoek uit. Je analyseert praktijksituaties en weet de omstandigheden te relateren aan psychologische kennis en onderzoeksmethoden. Je draagt bij aan de ontwikkeling van interventies om gedrag in de praktijk te veranderen.

Interventies weet je te evalueren door het verzamelen en analyseren van de onderzoeksgegevens. Dit kan zowel kwalitatief als kwantitatief zijn. De resultaten verwerk je in wetenschappelijke teksten en eventueel publicaties. We zijn op zoek naar een praktisch ingestelde onderzoeker.

Meer informatie >>