Antropologisch onderzoeker

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen – Afdeling antropologie

De afdeling Antropologie is op zoek naar een gedreven onderzoeker die werkzaam zal zijn in het kader van het zogenaamde DINAMICS-onderzoek. Het project is ingebed in het AISSR-onderzoeksprogramma Health, Care and the Body. Dit onderzoeksprogramma is internationaal toonaangevend, met een stevige fundering in sociale en culturele theorie, een focus op zowel globale als lokale processen en een centrale rol voor empirisch onderzoek en analyse. De onderzoeker werkt nauw samen met de andere onderzoekers binnen het project, met name op locatie Amsterdam UMC en IAS.

Meer informatie >>