Martinus van Marum Prijs 2020 Life Sciences and Technology open for nominations

[DUTCH]

De inschrijving voor de editie 2020 van de prijs is geopend. Sluitingsdatum is 1 februari 2020.

De Martinus van Marum Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de natuurwetenschappen en techniek. Jaarlijks wordt de prijs afwisselend toegekend voor onderzoek op één van de volgende wetenschapsgebieden:

  • Exacte wetenschappen (wiskunde, informatica, natuurkunde, sterrenkunde)
  • Chemie en chemische technologie
  • Life sciences and technology (tot 2010 biotechnologie)
  • Milieuwetenschappen
  • Ingenieurswetenschappen (werktuigbouwkunde, lucht- en ruimtevaart, maritieme techniek, civiele techniek)

De Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen commissie.

De Prijs is vernoemd naar Martinus van Marum, die als tweede secretaris van 1794 tot 1837 een stempel heeft gedrukt op de werkzaamheden van de Maatschappij. Hij heeft in Haarlem en ver daarbuiten grote bekendheid gekregen, vooral op het gebied van de natuurwetenschappen.

In 2020 is de prijs bestemd voor onderzoek op het gebied van de Life Sciences and Technology. Voordrachten kunnen nu worden ingediend. Sluitingsdatum is 1 februari. In de circulaire meteen hieronder vindt u de benodigde informatie om een kandidaat voor te dragen voor de prijs. Heeft u vragen, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

meer informatie >>