Call Knowledge Dissemination Amsterdam Center of Aging, APH Aging & Later Life & the Hofje Codde en van Beresteyn Foundation

[DUTCH]

Vanuit het Amsterdam Center on Aging (ACA), Amsterdam Public Health, Aging and Later Life (APH ALL) programma en in samenwerking met de Stichting Hofje Codde en van Beresteyn doen wij een oproep voor het indienen van een projectidee dat is gericht op disseminatie van kennis voortkomend uit ouderenonderzoek van Amsterdam Public Health en van de VU .

Kennisdisseminatie is één van de belangrijke pijlers van ACA en APH ALL. Voor deze kennisdisseminatie biedt Stichting Hofje Codde en van Beresteyn al vele jaren financiële ondersteuning. De Stichting Hofje Codde en van Beresteyn richt zich met name op projecten die het welzijn van (kwetsbare) thuiswonende ouderen bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan thema’s als zingeving, participatie van ouderen, preventie van eenzaamheid, bevorderen van bewegen, verbetering van cognitie, voeding en gezondheid, en 'digitaliseren' van ouderen.

We vragen u een projectidee in te dienen met een korte omschrijving van

•             het doel

•             de werkwijze 

•             het product

•             een globale indicatie van het gevraagde subsidiebedrag.

Geef dit idee in ongeveer 5 tot 10 regels weer (maximaal een half A4).

Let op: het projectidee moet zich richten op kennisdisseminatie; onderzoeksprojecten worden niet gehonoreerd.

Uw projectidee kunt u per email tot uiterlijk op vrijdag 12 oktober sturen aan f.kursun@vumc.nl.        

De ingediende projectideeën worden vervolgens aan de Stichting hofjes Codde en van Beresteyn voorgelegd. Laatstgenoemde Stichting selecteert enkele projecten voor nadere uitwerking. Op grond van deze uitwerking (ongeveer 2 A4) besluit de Stichting Hofje Codde en van Beresteyn over subsidiëring van het project.

In totaal is ongeveer 50.000 euro per jaar beschikbaar gesteld door de stichting. In de afgelopen jaren werden 4 à 5 projecten hiervan gehonoreerd.