Wetenschappelijke bijeenkomst 2018 Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics
16-11-2018 13:00 16-11-2018 17:00 ntb

Wetenschappelijke bijeenkomst 2018

Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics

Call for abstracts

Op vrijdagmiddag 16 november 2018 wordt in Utrecht de jaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst gehouden van de Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG). De bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen. Dit wordt gedaan aan de hand van korte mondelinge presentaties door indieners van abstracts. Daarnaast zullen een of meerdere gastsprekers uitgenodigd worden.

Abstracts voor de presentatie van onderzoek op het brede terrein van de Community Genetics en/of Public Health Genomics kunnen tot en met

1 oktober 2018 worden ingediend via onderstaand abstractformulier. Instructies vindt u op de volgende bladzijde.

Tijdens de pauze van de bijeenkomst vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Locatie en tijd wordt nader bekendgemaakt.

Wilt u deze aankondiging ook onder de aandacht brengen van collega’s die mogelijk in deze dag geïnteresseerd zouden kunnen zijn?

Indienen van abstracts

Wilt u een abstract indienen, dan graag het volgende format aanhouden en invullen op bijbehorend abstractformulier:

De sluitingsdatum voor aanmeldingen van abstracts is 1 oktober 2018. Insturen per E-mail naar: congres@nacgg.nl. Na ontvangst mailen wij u een ontvangstbevestiging. Eind oktober berichten wij u of uw inzending voor presentatie is geselecteerd.

Voor meer informatie kunt u mailen naar de secretaris van de NACGG: secretaris@nacgg.nl.