Slotconferentie eGGZ Centrum: Sneller, beter, hoe? - Marketing & innovatie voor meer eMental Health
21-11-2019 12:00 21-11-2019 17:00 IJsfontein Kattenburgerstraat 5, Pand 024 (Marineterrein) 1018 JA Amsterdam

Slotconferentie eGGZ Centrum

Sneller, beter, hoe?

Marketing & innovatie voor meer eMental Health

Mensen met psychische problemen kunnen sneller grip krijgen op hun leven als zij gebruik maken van digitale toepassingen en interventies: e-mental health. Hoewel er verschillende goede toepassingen zijn ontwikkeld, worden ze in ons land nog lang niet voldoende ingezet. Belangrijke struikelblokken lijken de marketing te zijn en een goede innovatieve aanpak. In de slotconferentie van het eGGZ Centrum worden deze twee thema’s nader uitgewerkt.

Het eGGZ Centrum is drie jaar geleden gestart en sluit nu de projectfase af. In deze periode ontwikkelde  het centrum in samenwerking met MKB, kennis- en zorginstellingen verschillende e-mental health toepassingen. Vanaf volgend jaar gaat eGGZ Centrum door als kennis- en ontwikkelcentrum op het gebied van e-mental Health. Vanzelfsprekend werken alle partijen hierin samen. Het is een belangrijke doelstelling om door deze integrale aanpak de integratie van e-mental Health in de GGZ te verbeteren.

Hoewel er in Nederland behoorlijk veel nieuwe producten worden ontwikkeld, blijft het daadwerkelijk gebruik van e-mental health achter. Instellingen en ook verzekeraars, aarzelen om dit in te zetten. Deze situatie roept allerlei vragen op. Hoe komt dat? Verloopt het in de markt zetten van e-mental health niet goed? Welke belemmeringen worden hier gesignaleerd en hoe kunnen deze worden opgelost? Wordt er uberhaupt aan marketing gedaan in de GGZ? Vraagt de invoering van e-mental health een andere manier van werken? Is dit een specifieke GGZ-problematiek of hebben andere sectoren, bijvoorbeeld de somatische zorg, hier ook last van?

Innovatie en marketing: de twee hoofdlijnen van deze conferentie, die met workshops, lezingen en discussies hopelijk ook de sfeer ademt van de integrale aanpak van het eGGZ Centrum. Sprekers zijn onder andere: Hans Luykx, operationeel manager IJsfontein, Henry Robben, hoogleraar marketing en innovatiemanagement Nyenrode Business University, Rob Pieters, Hoogleraar Kinderoncologie Universiteit Utrecht; CMO - Lid raad van bestuur Prinses Maxima Centrum Heleen Riper, hoogleraar e-mental health Vrije Universiteit en Jos de Mul, hoogleraar wijsgerige antropologie Erasmus Universiteit. De dagvoorzitter is Floortje Schoevaart.

Tijd en plaats

Donderdag 21 november, 12.00 - 17.00 uur

IJsfontein
Kattenburgerstraat 5, Pand 024 (Marineterrein)
1018 JA Amsterdam

Organisatie

Arq Psychotrauma, Vrije Universiteit

Inschrijven

https://academy.arq.org/eGGZ-snellerbeterhoe

Meer informatie

Corné Versluis, c.versluis@arq.org

Marleen Swenne, m.l.swenne@vu.nl