Kickoff event: eHealth for Healthy Aging, get Inspired!
24-10-2018 09:30 24-10-2018 13:00 Natlab, kastanjelaan 500, 5616 LZ Eindhoven

Kickoff event: eHealth for Healthy Aging, get Inspired!

Woensdag 24 oktober zullen de tien publiek-private samenwerkingsprojecten en het overkoepelende project van het ZonMw Create Health programma hun kick-off houden tijdens het DRIVE festival in Eindhoven.

Het doel is om deze projecten te introduceren bij de brede velden van de creatieve en gezondheid & welzijn sectoren, om daarmee een eerste stap te zetten richting samenwerking en daarbij draagvlak creëren voor de resultaten van deze projecten. Daarnaast zullen tijdens deze bijeenkomst concrete voorbeelden worden getoond waarin de samenwerking tussen de creatieve en gezondheid & welzijn industrie in kan resulteren.

Programma

De bijeenkomst bestaat uit twee delen waarin de Create Health projecten zich gaan presenteren. In het eerste deel wordt er aandacht besteed aan het thema Impact creëren en in het tweede deel wordt dieper ingegaan op Grensoverschrijdend werken.

De projecten

De tien Create Health projecten zijn gerelateerd aan de ontwikkeling van kennis over eHealth voor de creatieve industrieën en voor de gezondheid en welzijn onder een of meerdere van de drie thema’s die gerelateerd zijn aan ouderen of het proces van ouder worden:

  1. Thuiszorg en Zelfmanagement; zo lang mogelijk thuis wonen met dementie.
  2. Preventie eenzaamheid; voorkomen van eenzaamheid bij kwetsbare ouderen.
  3. Preventie overgewicht; voorkomen van overgewicht d.m.v. leefstijl beïnvloeding.

Het overkoepelende project onderzoekt het gebruik van de creatieve methodiek op een meta niveau in de bovengenoemde Create Health projecten en de toegevoegde waarde van deze methodiek in het bereiken van nieuwe innovaties in de gezondheidssector. Het project zal ook onderzoeken hoe deze toegevoegde waarde tot stand komt. Verwacht wordt dat de kennisdeling die wordt gegenereerd door dit overkoepelende project met de tien individuele projecten, de uitkomsten van de laatstgenoemde zal verbeteren.

read more>>