PhD Graduation Jasper Schoormans (Amsterdam UMC, location AMC): 'Innovations in Sparse MRI'
17-09-2020 16:00 17-09-2020 17:30 Agnietenkapel, UvA
Supervisors: prof. dr. ir. G.J. Strijkers, prof. dr. ir. A.J. Nederveen. Co-supervisor: dr. ir. B.F. Coolen.