Wetenschappelijke Onderzoekscall Right on Time 2020 - OPEN

De missie van de Maag Lever Darm Stichting is dat er in Nederland geen sterfte, schaamte, onzekerheid, pijn, angst, isolement of onmacht meer is door spijsverteringsziekten. Dit wil de Maag Lever Darm Stichting onder andere bereiken door veelbelovende onderzoeken ter bevordering van vroege opsporing van spijsverteringsziekten te subsidiëren.

Daartoe is voor 2020 de subsidielijn “Right on Time” geopend! Met deze subsidielijn wil de Maag Lever Darm Stichting wetenschappelijk onderzoek stimuleren dat gericht is op de vroege opsporing van slokdarmkanker, darmkanker en NASH/NAFLD alsmede op het tijdig en juist diagnosticeren bij aanhoudende onbegrepen buikklachten.

We zien uw onderzoeksvoorstel graag tegemoet!

U vindt hier de benodigde documenten voor het indienen van een onderzoeksvoorstel.

Verder is hieronder de tijdlijn weergegeven.

Neem bij vragen gerust contact op, via research@mlds.nl.