TKI-PPP-grants voor 5 onderzoekers van Cancer Center Amsterdam

MEER PRIJS EN GELD

TKI-PPP-grants voor 16 onderzoekers
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de innovatiesubsidies 2020 toegekend in de sector Life Sciences & Health, in het kader van het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI). In Amsterdam UMC gaat het om zestien onderzoekers, die elk een TKI-PPP0-grant krijgen voor een publiek-privaat onderzoeksproject, waaronder 5 onderzoekers van het Cancer Center Amsterdam:

- Joke M.M. den Haan krijgt € 342.020 voor ‘CanNanoVac: Novel nanovaccines to stimulate anti-cancer immunity’

- Marie José Kersten krijgt € 750.000 voor ‘RACE-CAR: impRove endurAnce, priCe and Efficacy of CAR T-cells’

- Michiel Pegtel krijgt € 750.000 voor ’AQrate: A quantitative and qualitative assessment of EV-miRNAs for signature discovery in liquid biopsies’

- Carlie de Vries krijgt € 373.408 voor ‘NR4Ants: NR4A antagonists as targeted strategy to boost cancer immunotherapy’

- Philip de Witt Hamer krijgt € 711.000 voor ‘PPP Brain Tumors: Picturing Predictions for Patients with Brain Tumors’

Zie intranet voor het gehele bericht: https://tulpintranet.nl/web/nieuws/nieuws-tonen-op/-expertisecentrum-palliatieve-zorg-krijgt-16-miljoen-en-meer-prijs-geld.htm