Subsidie-aanvraagperiode TKI gaat van start

Er is zo'n 8 miljoen te verdelen voor publiek-private onderzoeksprojecten. Onderzoekers binnen Amsterdam UMC met plannen voor een publiek-privaat onderzoeksproject kunnen tot uiterlijk 9 december een TKI-subsidieaanvraag indienen bij IXA.

Voor het vierde achtereenvolgende jaar begeleidt de afdeling IXA het subsidieaanvraagtraject namens Amsterdam UMC. Dit jaar is er zo’n 8-9 miljoen te verdelen aan innovatiesubsidie die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar stelt voor de sector Life Sciences & Health, in het kader van het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI).

Onderzoekers van Amsterdam UMC kunnen hun vooraanvraag vanaf nu indienen. Voor de aanvraag is het in elk geval van belang bijtijds afspraken vast te leggen met een industriële partner. Het aanmeldingsformulier en gedetailleerde informatie over de voorwaarden en de subsidieprocedure zijn naar alle Principal Investigators gestuurd en bij IXA (zie website) verkrijgbaar.

Onderzoekers die een aanvraag willen doen, kunnen contact opnemen met hun IXA-business developer of Nanny Appel (020-5665056; tki@ixa.nl).

Voor CCA onderzoekers is de business developer Marianka van der Tol (m.vandertol@ixa.nl)

Meer informatie over de tki call en alle aanvraagformulieren via: https://www.ixa.nl/news/call-for-amsterdam-umc-tki-ppp-grant-proposals/