Sluit u aan bij Everything Medical Data Science van het Right Data Right Now consortium + Data plus Pizza meetings

- This message will be repeated in English below –

Houdt u van geneeskunde, data science, pizza of van allemaal? Dan willen we u graag ontmoeten!

Sluit u aan bij Everything Medical Data Science van het Right Data Right Now consortium en kom naar de Data plus Pizza meetings .

Kunstmatige intelligentie, machine learning en big data zijn momenteel bijzonder populair. En binnen de patientenzorg worden dagelijks enorme hoeveelheden gegevens gegenereerd en opgeslagen. Toch moeten er nog flinke stappen gemaakt worden voordat toepassingen die gebruik maken van deze gegevens daadwerkelijk aan het bed van de patient beschikbaar zijn om de gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren. Dat komt onder andere door de grote technische, juridische, organisatorische en administratieve uitdagingen die verbonden zijn aan het verwerken van medische gegevens.

De belangrijkste uitdaging is echter dat medische professionals en data scientists elkaar niet voldoende begrijpen of elkaar zelfs helemaal niet kennen. Ons Right Data Right Now consortium wil dat veranderen! 

Daarom hebben wij de groep Everything Medical Data Science opgericht en organiseren wij onze Data plus Pizza meetings. Tijdens deze bijeenkomsten kan alles over medische data science aan bod komen. Bijvoorbeeld interessante projecten, artikelen en de laatste ontwikkelingen. Hier vinden ontmoetingen plaats tussen dokters en data scientists en omgekeerd. Een geweldige mogelijkheid om te leren, ter ontmoeten en om feedback te krijgen over uw eigen projecten. En er is pizza.

Klinkt interessant? Sluit u zich dan snel aan via www.meetup.com/everything-medical-data-science

Met vriendelijke groet, namens het Right Data Right Now consortium,

Paul Elbers, afdeling intensive care, Amsterdam UMC, location VUmc
Rob Bosman, afdeling intensive care, OLVG Oost
Mark Hoogendoorn, afdeling computational intelligence, Vrije Universiteit

Het Right Data Right Now consortium bestaat onder andere uit Amsterdam UMC, OLVG, Vrije Universiteit, Pacmed en de Amsterdam Economic Board

- English version -

Do you like medicine, data science, pizza or all of those? Then we would like to meet you!

Please join Everything Medical Data Science by the Right Data Right Now consortium and attend the Data plus Pizza meetings.

Artificial intelligence, machine learning and big data are currently very popular. And every day, an enormous amount of patient related data is being generated and stored. However, major steps still need to be taken before applications that use those data will actually find their way to the bedside of the patient to improve health and quality of life. Causes include the significant technical, legal, organisational and administrative challenges that come with with processing medical data.

However, the most important challange is that medical professionals and data scientists do not understand one antother sufficiently or do not know each other at all. Our Right Data Right Now consortium intends to change that!

This is why we founded the Everything Medical Data Science group and why we organize our Data plus Pizza meetings. During these meetings evertyhing medical data science is open for discussion. This includes interesting projects, papers and the lates developments. This is where doctors and data scientists meet and vice versa. A great opportunity to learn, meet and get feedback on your own projects. And there is pizza.

Sounds interesting? Please join us at at www.meetup.com/everything-medical-data-science

Warm regards, on behalf of the Rigth Data, Right Now consortium,

Paul Elbers, department of intensive care medicine, Amsterdam UMC, location VUmc
Rob Bosman, department of intensive care medicine, OLVG Oost
Mark Hoogendoorn, department of computational intelligence, VU University

The Right Data Right Now consortium includes Amsterdam UMC, OLVG, VU University, Pacmed and the Amsterdam Economic Board