Mogelijkheid tot subsidieaanvraag bij Zilveren Kruis

De stichtingen gelieerd met Zilveren Kruis (Theia, SAG, SGS) zijn doorlopend open zijn voor aanvragen, zowel voor COVID-19/SARS-CoV-2 projecten alsook voor andere onderwerpen. Het gaat hierbij om projecten tot max 2-3 jaar (korte projecten mag zeker ook), die innovatief zijn en concrete verbetering in de zorg beogen. Wetenschappelijk onderzoek wordt NIET gefinancierd.

Voor urgente COVID/corona-gerelateerde projecten kan evt een verkorte procedure ingezet worden. De normale beoordelingsprocedure wordt dan gevolgd, maar men wacht niet op de volgende bestuursvergadering om de procedure in te zetten.

Uiteraard moeten de aanvragen wel passen binnen de doelen van de stichting en wordt er zoals altijd goed gekeken naar of de aangevraagd projecten voldoende nut, noodzaak, en haalbaarheid tonen.

Meer informatie over doelen, voorwaarden, en specifieke criteria kan je vinden op de website: https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/innovatie/quickscan

Met vragen, bijvoorbeeld of een bepaalde idee past bij een van de stichtingen, kan je Marjan Boekestijn, Secretariaat Stichtingen, benaderen. marjan.boekestijn@zilverenkruis.nl; voor zeer urgente vragen: 06-51749309