Els Nieveen van Dijkum benoemd tot hoogleraar.

Els Nieveen van Dijkum is per 16 juni benoemd tot hoogleraar Chirurgie, i.h.b. de Endocriene Chirurgie. Nieveen van Dijkum werkt als endocrien en oncologisch chirurg op locatie AMC. Zij is benoemd in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA).