Beurs: Paul Fentener van Vlissingen Fellowship

Van Vlissingen Lymfoom fonds en Lymph&Co

Sinds begin 2018 is het Van Vlissingen Lymfoom fonds samengegaan met de Stichting Lymph&Co. Gezamenlijk is het motto: ‘Away with lymphoma’.
Om dit te bereiken stimuleert Lymph&Co basaal-, translationeel- en klinisch wetenschappelijk onderzoek naar de aard en behandeling van lymfklierkanker. Het streven is om de meest vooraanstaande artsen en wetenschappers die onderzoek doen naar lymfklierkanker te voorzien van middelen die hen de mogelijkheid geven dit onderzoek over de hele wereld uit te voeren. Meer informatie over Lymph&Co zie: website.

Fellowship

De Paul Fentener van Vlissingen Fellowship is een beurs die toegekend wordt aan een talentvolle onderzoeker (jonger dan 40 en maximaal 6 jaar na academische promotie/PhD), die gedurende één of twee jaar toegevoegd wordt aan een internationaal befaamd onderzoeksteam op het gebied van lymfklierkanker. De betreffende teams kunnen hiervoor gezamenlijk een voordracht sturen aan de Raad van Advies, die een aanbeveling doet waarover het bestuur een besluit neemt.

Subsidieoproep

Per direct kunnen aanvragen ingediend worden voor de Paul Fentener van Vlissingen Fellowship door het aanvraagformulier in te sturen, vergezeld van de bijbehorende aanbevelingsbrieven van zowel de huidige afdeling als het ontvangende instituut. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met
22 januari 2019.

Meer informatie over het tijdpad, de subsidievoorwaarden en de focus van de oproep via onderstaande link. Ook is daar het formulier te downloaden voor het indienen van de vooraanvraag.

https://www.lymph-co.com/paul-fentener-van-vlissingen-fellowship

Voor alle vragen kunt u terecht bij de secretaris van de Wetenschappelijke Advies Raad via research@lymph-co.com

Honorering

Het streven is om tijdens De Hollandse 100 2019, die op 17 maart 2019 in Thialf plaatsvindt, bekend te maken welke jonge onderzoeker de beurs ontvangt.

www.lymph-co.com
Stichting Lymph&Co 
Muiderstraat 1
1011 PZ Amsterdam