BELANGRIJK: Nieuw Promotiereglement VU - Nieuwe Release Hora Finita

het College van Decanen VU heeft recent een nieuw Promotiereglement vastgesteld en sinds een week is een nieuwe release van Hora Finita van kracht.

Promotiereglement juli 2019

De nieuwe versies van het promotiereglement zijn te vinden op de VU-site:

Nederlandstalig promotiereglement juli 2019 (of een ISSUU versie)
English version doctorate regulations July 2019

Naast een taalkundige modernisering zijn de belangrijkste aanpassingen in vergelijking met het vorige reglement de volgende:

  1. De voorwaarden van samenstelling van de promotiecommissie zijn aangepast t.a.v. de uitsluiting van coauteurs (artikel 13.5).
  2. Er worden inhoudelijke eisen aan de opleiding geformuleerd. Een planning inclusief go/no go-moment wordt voorgeschreven en bepaald is dat vrijstellingen alleen mogelijk zijn als wordt aangegeven hoe de promovendus aan de eindtermen heeft voldaan (artikel 14).
  3. De procedures die gevolgd moeten worden bij het beoordelen van een manuscript door de promotiecommissie zijn verhelderd. Hoe te handelen als het manuscript onverhoopt niet aan de eisen voldoet is herschreven (artikelen 23 en 24).
  4. De regeling voor de vergaderingen van de promotiecommissie op de dag van de promotie is verhelderd (artikel 28).

Het artikel waarin de mogelijkheden zijn uitgewerkt in het geval dat er problemen ontstaan in het promotietraject (artikel 35), is ter instemming voorgelegd aan de Ondernemingsraad en is pas geldig nadat instemming is verkregen. We zijn nog in afwachting van de uitkomst van het medezeggenschapstraject. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.

Hora Finita

De belangrijkste wijzigingen in Hora Finita betreffen de volgende:

  1. Een manuscript kan pas worden geüpload, wanneer de promotor goedkeuring heeft verleend voor alle losse opleidingen/cursussen, én nadat (de onderwijscommissie van) het onderzoeksinstituut de benodigde goedkeuring op het gehele portfolio heeft gegeven.
  2. De voorzitter van de promotiecommissie kan tussentijds zien of leden van de promotiecommissie het manuscript al hebben beoordeeld, maar pas nadat hij zijn eigen beoordeling heeft ingevoerd.
  3. Er wordt een automatische herinnering gestuurd naar de leden van de promotiecommissie die na 20 dagen hun oordeel nog niet hebben gegeven, om dit alsnog te doen.

Geen gevolg van de nieuwe release, maar wel een verandering: vanaf nu gaan voordrachten voor cum laude uitsluitend nog via Hora Finita.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij
Khadija Asafiati of Ellen Dijkstra,
Decanale zaken