Bart Westerman heeft samen met zijn team en onderzoekspartners op 10 juni een artikel gepubliceerd in Nature Communications

Drug atlas om effectieve medicijncombinaties te identificeren

Bart Westerman heeft samen met zijn team en onderzoekspartners op 10 juni gepubliceerd in Nature Communications.

In het artikel beschrijft hij de drug atlas, een topografische kaart van de effecten van medicijnen op tumor modellen (cellijnen). Hiermee kunnen uit de miljoenen mogelijkeden van medicijncombinaties, effectieve combinaties worden gekozen. Medicijnen die dicht bij elkaar staan op de drug atlas hebben overlappende functie en medicijnen die verder van elkaar staan hebben minder of geen overlap in hun functie. Door nu juist medicijncombinaties te nemen met een grote afstand op de kaart kunnen onafhankelijke processen van tumoren geraakt worden. De gevoeligheid voor beide medicijnen geeft vervolgens aan in hoeverre deze functies belangrijk zijn voor de betreffende tumor. Het idee voor de drug atlas is bevestigd met behulp van het opzoeken van 500 gepubliceerde effectieve medicijncombinaties in wetenschappelijke literatuur. Door dit vervolgens te koppelen aan publieke drug-response databases kon een voorspellingsmodel gemaakt worden. De voorspelde combinaties zijn uitgestest op muizenmodellen waarbij 75% de muizen twee maal langer leefden en in alle gevallen er een positief combinatie effect te zien was. Vervolgonderzoek is gericht op het toepassen van de gevonden combinaties in de kliniek.

https://www.nature.com/articles/s41467-020-16735-2