Affiliatieadres voor publicaties Amsterdam UMC

Bericht namens de Raad van Bestuur Amsterdam UMC:

Om wetenschappelijk herkend te worden is het affiliatieadres op publicaties een krachtig middel. Heel graag willen wij ons bestuurlijk samengaan dan ook tot uitdrukking laten komen in de wetenschappelijke output. In nauw overleg met onder andere deskundigen van de bibliotheken, de producent van bibliometrische zoekapplicaties, een vertegenwoordiging van onderzoekers en communicatieadviseurs is er een affiliatieadres opgesteld.  Wij verzoeken u vanaf heden deze adresregels te gebruiken, zie bijgevoed document: