6,7 miljoen voor kankeronderzoek Amsterdam UMC

KWF Kankerbestrijding kent ruim 6,7 miljoen euro toe aan nieuw kankeronderzoek bij Amsterdam UMC. Het gaat om 12 nieuwe diverse onderzoeksprojecten: van vroegtijdige opsporing in bloed tot immuuntherapie. Vijf onderzoeken lopen bij locatie AMC en zeven bij locatie VUmc.

Op 10 december werd de Nobelprijs voor Geneeskunde aan immuuntherapie onderzoekers toegekend. KWF financiert tientallen onderzoeken om meer patiënten te laten profiteren van deze doorbraak. Bij locatie VUmc richt het onderzoek van professor Tanja de Gruijl zich op deze therapie. Zij doet onderzoek naar melanoom, een ernstige vorm van huidkanker. “Deze subsidie stelt ons in staat een immunologisch bewapend virus te ontwikkelen dat selectief tumorcellen doodt en tegelijkertijd een krachtige afweerrespons in de tumor aanzwengelt. We verwachten dat op deze manier een groter aantal patiënten met melanoom, en mogelijk ook andere vormen van kanker, effectief met immuuntherapie behandeld zullen kunnen worden.” KWF kent 680.000 euro toe aan dit project.

Op locatie AMC start professor Marc van de Vijver het infrastructurele onderzoek ‘Bouwen in de Archipel van Onderzoek naar Ovariumkanker in Nederland’. Hij krijgt hiervoor meer dan 1.2 miljoen euro. Marc van de Vijver: ”Dit is heel goed nieuws voor alle onderzoekers die aan het tot stand komen van deze aanvraag hebben meegewerkt. Deze subsidie maakt het mogelijk een landelijk platform voor onderzoek aan ovariumkanker op te zetten, waarin meerdere disciplines die betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van deze tumor zijn vertegenwoordigd.”

De volgende onderzoeksprojecten hebben een KWF subsidie ontvangen:

 • Ruud Brakenhoff: Vroegdetectie van hoofd-halskanker recidief door middel van ctDNA-analyse in plasma (735.285 euro), locatie VUmc
 • Joost Dekker: Adaptieve en niet adaptieve emoties bij mensen met kanker: op zoek naar indicatoren (de EMOCA studie). (447.112 euro), locatie VUmc
 • Elisa Giovannetti: Biomechanische aspecten van therapieresistentie bij ductaal adenocarcinoom van de alvleesklier. (636.025 euro), locatie VUmc
 • Tanja de Gruijl: Selectieve tumorceldood en verminderde immuunsuppressie door immunologisch bewapend verkoudheidsvirussen ter bevordering van afweer tegen huidkanker. (680.578 euro), locatie VUmc
 • Katja Jordanova: De rol van regulatoire B-cellen in het micromilieu van urogenitale tumoren. (148.924 euro), locatie VUmc
 • Johan van Nes: Kunnen we met nieuwe inzichten de terugkeer van neuroblastoom voorkomen? (656.893 euro), locatie AMC
 • Jaap Stoker: Toegevoegde waarde van lever-MRI bij patiënten die vanwege uitzaaiingen van dikkedarmkanker gepland zijn voor leverchirurgie (CAMINO): een diagnostische nauwkeurigheid. (516.171 euro), locatie AMC
 • Pieter Tanis: Sluiten van de bekkenbodem middels perineale turnover perforator lap na abdominoperineale resectie voor rectumcarcinoom, BIOPEX-2 studie. (341.278 euro), locatie AMC
 • Maria Themeli: Direct beschikbare CAR-T-cel immuuntherapie op maat voor alle kankerpatiënten. (562.080 euro), locatie VUmc
 • Linda Valentijn: De rol van epigenetica in cellulaire plasticiteit en therapieresistentie in hoog stadium neuroblastoma. (556.833 euro), locatie AMC
 • Marc van de Vijver: Bouwen in de Archipel van onderzoek naar Ovariumkanker in Nederland. (1.289.532 euro), locatie AMC
 • Josée Zijlstra: HD21: onderzoek bij uitgebreid-stadium Hodgkin-lymfoom; standaardbehandeling wordt vergeleken met een nieuw schema waarbij het aantal kuren PET-CT-scan gestuurd is. (161.753 euro), locatie VUmc

  Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam is trots op deze toekenningen en wenst haar onderzoekers succes met de uitvoering van de gehonoreerde projecten.