Promovendus/junior onderzoeker Medische Psychologie


De functie

Uit internationaal onderzoek weten we dat ongeveer de helft van de patiënten met uitgezaaide kanker zich niet (volledig) bewust is van hun prognose. Vaak wordt op basis van deze getallen geconcludeerd dat artsen hun patiënten niet goed informeren. Dan wordt echter vergeten dat veel patiënten hun prognose ook niet (precies) willen weten. In dit project willen we allereerst onderzoeken wat Nederlandse patiënten weten over hun prognose. Daarnaast willen we patiënten die de voorkeur geven aan onwetendheid karakteriseren; evenals patiënten die onwetend zijn terwijl ze wel behoefte hebben aan informatie over hun prognose. Dit kan artsen helpen om hun informatie af te stemmen. Tot slot willen we laten zien wat het effect is van informeren over prognose in consulten met patiënten met ongeneeslijke kanker, evenals wat het effect is van verschillende manieren om die informatie te geven. Dit helpt artsen bij vragen als ‘Kan het kwaad om een positief plaatje te schetsen?’ en ‘ Wat is het effect van het noemen van getallen?’. We richten ons op patiënten met kanker die gemiddeld (mediaan) een levensverwachting hebben van minder dan twaalf maanden. Centraal staat de vraag of zij weten dat zij niet meer beter worden en of zij zich bewust zijn van hun beperkte levensverwachting. In de eerste observationele studie nemen we vragenlijsten af onder 375 patiënten, hun belangrijkste naaste en hun arts in de eerste zes maanden na de diagnose van uitgezaaide kanker. De vragen gaan over hun kennis over hun prognose, hun informatiebehoefte, en over persoonskenmerken. Artsen vullen bij de start van de studie een vragenlijst in; en een over elke patiënt die meedoet. In de tweede experimentele studie onderzoeken we het effect van de manier waarop een arts informeert over prognose. We maken zeven verschillende versies van een video waarin een acteur die voor arts speelt een patiënt met uitgezaaide slokdarmkanker informeert. Bijna vierhonderd (gezonde) proefpersonen vullen een vragenlijst in over hun persoonskenmerken en krijgen vervolgens willekeurig een van de video’s te zien. Daarna vullen ze vragenlijsten in over hun emoties, behandelingsvoorkeur en tevredenheid. U zult verantwoordelijk zijn voor de uitvoering in fases van deze twee studies; van ontwikkeling, werving en dataverzameling tot analyse en rapportage in wetenschappelijke tijdschriften.

De afdeling

Binnen de afdeling Medische Psychologie zult u vallen onder de onderzoekslijn Medische Communicatie. Deze onderzoeksgroep bestaat uit diverse postdocs en promovendi die zich bezighouden met het bestuderen van de processen die communicatie tussen artsen en hun patiënten bevorderen dan wel belemmeren. Daarbij wordt onderzocht hoe bepaalde communicatie voortkomt uit dan wel bijdraagt aan o.a. patiënt participatie, vertrouwen in de arts, besluitvorming en kwaliteit van leven. U maakt deel uit van een enthousiaste jonge groep, waarbij veel projecten raakvlakken met elkaar hebben. Ook zult u in uw project nauw samenwerken met andere betrokken partijen, zoals zorgverleners in de deelnemende ziekenhuizen en patiëntenorganisaties. U werkt samen met een postdoc in het project.

Wij vragen

U heeft een afgeronde universitaire (research) master in de gedragswetenschappen of gezondheidswetenschappen, dan wel een master in de medische wetenschappen. U beschikt over aantoonbare relevante ervaring in kwantitatief empirisch onderzoek. Belangstelling voor arts-patiënt communicatie is een voorwaarde, evenals aantoonbare affiniteit met oncologie en/of patiëntenzorg. U beschikt over aantoonbaar goede contactuele eigenschappen, bent stressbestendig en in staat verschillende activiteiten naast elkaar te ontplooien. U heeft een goede schriftelijke en mondeling uitdrukkingsvaardigheid in het (wetenschappelijk) Engels en Nederlands. U bent bereid om gedurende het onderzoek in Amsterdam te werken en regelmatig andere instellingen in Nederland te bezoeken ten behoeve van het onderzoek.

Ons aanbod

Wij bieden u een dienstverband als PhD student voor 36 uur per week (fulltime) voor de duur van 12 maanden, met uitzicht op een dienstverband van in totaal 4 jaar. De aanstelling vindt plaats bij AMC Medical Research BV. Het salaris is conform de CAO-UMC, oplopend van € 2.279,00 in het eerste jaar tot € 2.919,00 in het vierde jaar. De AMR BV kent o.a. een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 8.3%, een tegemoetkoming in de reiskosten OV en gratis parkeren.

Solliciteren

Wilt u direct solliciteren? Gebruik dan de knop ‘solliciteren’ op deze pagina.
Bij vragen over de vacature kan contact worden opgenomen met Inge Henselmans, postdoc/projectleider, +31(0)20 5668735/i.henselmans@amc.uva.nl. Sollicitatiegesprekken staan gepland op 31 aug (eerste ronde) en (zeer waarschijnlijk) 11 september (tweede ronde).          

    Arbeidsvoorwaarden

    Over AMC Medical Research

    De AMR heeft 1.600 extern en 400 intern gefinancierde projecten in beheer. De externe subsidiegevers zijn industriepartijen, collectebusfondsen, semi-overheidsinstellingen (ZonMW, NWO) en de Europese Commissie. Deze projecten zijn onderverdeeld in de portefeuilles van 11 projectcontrollers die aangestuurd worden door het Hoofd Projectcontrol.

    Solliciteren