IMDI - 2e Call demonstratieprojecten.

Inmiddels is de tweede call “IMDI Technologie voor bemensbare zorg: demonstratieprojecten” geopend, die TTW samen met ZonMw en Health~Holland opgezet heeft. Met deze subsidieoproep wordt kansrijk en veelbelovend onderzoek op het gebied van de medische technologie de kans geboden om vanuit het onderzoek de stap naar toepassing in de praktijk te zetten.

Deadline indiening 28 april 2020, verplichte intentieverklaring op 03 maart 2020.
De subsidie is gericht op medisch technologische zorginnovaties van TRL 4 die aan één van de volgende doelstellingen van IMDI voldoet:

  1. IMDI-technologie ondersteunt (zelf)zorg door burgers, ook in hun rol als patiënt, of mantelzorgers
  2. IMDI-technologie vervangt inzet zorgpersoneel door zorg die nu nog verricht wordt door mantelzorgers en/of professionals geheel of gedeeltelijk te vervangen.
  3. IMDI-technologie vermindert de zorgvraag van mensen met een chronische aandoening en ouderen door te voorkomen dat een bestaande aandoening leidt tot complicaties, beperkingen of een lagere kwaliteit van leven. Hierdoor is minder beroep op zorg nodig (secundaire preventie).
  4. IMDI-technologie vermindert de zorgvraag van mensen met een chronische aandoening en ouderen door technologie te ontwikkelen die bijdraagt aan doeltreffender diagnostiek, prognostiek en behandeling én tegelijkertijd het dagelijks functioneren van het individu faciliteert.

Per project kan er minimaal € 150.000,- en maximaal € 300.000,- subsidie worden aangevraagd. Er geldt een minimale cofinanciering van 50% van de totale projectkosten (Health~Holland financiering).
Deze eerste aanvraag dekt de SHOW en TRANSFER I fase. Gehonoreerde projecten kunnen na 2 jaar een vervolgaanvraag indienen voor de VALIDATE en TRANSFER II fase (maximaal €500.000 subsidie).

Zie hier voor details van de subsidie oproep: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/imdi-technologie-voor-bemensbare-zorg-demonstratieprojecten/