Chirurgie versterkt samenwerking met Chinese ziekenhuizen

Afgelopen week was Jaap Bonjer (hoofd Heelkunde) voor de vijfde maal in China namens Amsterdam UMC. Op een congres gaf hij een presentatie over de wereldwijde COLOR III-trial, waar inmiddels zes Chinese ziekenhuizen aan deelnemen.

Zo’n anderhalf jaar geleden gaven enkele grote Chinese ziekenhuizen aan graag deel te willen nemen aan de COLOR III-trial, die Amsterdam UMC januari 2017 is gestart. In deze trial worden twee operatietechnieken voor de verwijdering van endeldarmkanker vergeleken. Het betreft technieken waarvoor nauwelijks hoeft te worden gesneden (‘minimaal invasief’). Voorgangers COLOR en COLOR II , beiden trials in de toepassing van kijkoperaties voor dikkedarm- en endeldarmtumoren, werden wereldwijd bekend.

Acht ziekenhuizen
Inmiddels doen acht ziekenhuizen in de regio mee: zes in China, een in Taiwan en een in Hongkong. Vijf andere ziekenhuizen hebben laten weten ook voor deelname in aanmerking te willen komen. Arts-onderzoeker Stefan van Oostendorp, die de trial coördineert, is blij met de contacten in China. “Grote oncologische ziekenhuizen doen daar bijvoorbeeld wel 1500 dikke en endeldarmoperaties per jaar”, geeft hij aan.

Online platform
De wereldwijde samenwerking is mogelijk omdat er een beveiligd online platform voor de studie is ontwikkeld. Van Oostendorp: “Zo hebben we centraal van elke studiepatiënt de beschikking over zowel de beeldvorming, video-opname van de operatie, foto’s van het resectiepreparaat en beeldvorming in de follow-up.” In Amsterdam UMC controleert radioloog Jan Hein van Waesberghe bijvoorbeeld aan de hand van de MRI-beelden of de patiënten die deelnemende ziekenhuizen inbrengen, inderdaad aan de onderzoekscriteria voldoen en dus kunnen worden gerandomiseerd.

Voorjaar 2019 bezochten colorectaal chirurg Jurriaan Tuynman en Van Oostendorp de Chinese ziekenhuizen om de betrokken multidisciplinaire teams te scholen in de studie. “Inmiddels zijn er meer dan 130 patiënten uit China, Hongkong en Taiwan geregistreerd.” De samenwerking binnen COLOR III heeft tot nog meer uitwisseling geleid, vertelt hij. “Zo helpen wij hen met het opzetten van een studie naar de operatieve behandeling van rechtszijdig dikkedarm-carcinoom. Over en weer worden Chinese en Nederlandse chirurgen uitgenodigd op congressen en bij hands-on trainingen, zoals verleden jaar het Innovations in Colorectal Surgery in het Amsterdam Skills Centre.”