Bijzondere bijdrage voor de ontwikkeling van een voorspellende bloedtest voor patiënten met lymfklierkanker

Bijzondere bijdrage voor de ontwikkeling van een voorspellende bloedtest voor patiënten met lymfklierkanker  

De standaard behandeling van patiënten met een diffuus grootcellig B-cel lymfoom leidt bij 60% van de patiënten tot genezing. Het is op dit moment niet goed mogelijk om patiënten die slecht reageren op de standaard behandeling tijdig te identificeren. Voor deze patiënten zijn weinig  goede alternatieven. Dr Martine Chamuleau is door een zeer bijzondere bijdrage van een patiënt in de gelegenheid gesteld om, samen met collega’s van o.a. het Liquid Biopsy Center, een bloedtest te gaan ontwikkelen voor patiënten met diffuus grootcellig B-cel lymfoom. In dit onderzoek zullen verschillende technieken met elkaar vergeleken worden. Er zijn 2 type benaderingen. Als eerste kan de reactie van een tumor op chemo-immuno therapie worden gemeten door het bepalen van circulerend tumor DNA, dit is een maat voor tumorcellen die doodgaan. Een andere benadering is gebaseerd op de detectie van RNA in extracellulaire blaasjes. Deze benadering geeft een maat voor levende tumorcellen en systemische reactie daarop.

John en Marine Fentener van Vlissingen met Martine Chamuleau John en Marine Fentener van Vlissingen met Martine Chamuleau

“Deze donatie geeft ons een unieke kans om voor deze groep patiënten sneller nieuwe werkende therapieën te ontwikkelen. Daar zijn wij de Stichting John & Marine Fentener van Vlissingen Foundation enorm dankbaar voor”, aldus Martine Chamuleau.