PhD ceremony: N. Kraaijpoel
09-04-2020 14:00 Online verdediging

Mw. N. Kraaijpoel promoveert op het proefschrift ‘Cancer-Associated Thrombosis Advances in Diagnosis and Treatment’.


Promotor: prof. dr. R.C.M. Hennekam
Copromotor: dr. M.C. Ploem

Online verdediging
Vanwege de situatie rondom het coronavirus vinden de promoties aan de UvA niet – zoals gebruikelijk – plaats in Agnietenkapel of Aula. De promovendi verdedigen van achter hun pc of laptop thuis op het online platform ZOOM hun proefschrift tegenover hun begeleiders en de andere leden en de voorzitter van de promotiecommissie.