PhD ceremony: M.F.C.M. van den Hout
04-03-2020 13:45 Aula VU
PhD student: M.F.C.M. van den Hout
Title: Arming the melanoma sentinel lymph node against metastatic spread
Promotors: prof.dr. T.D. de Gruijl and prof.dr. R.J. Scheper
Copromotors: prof.dr. P.A.M. van Leeuwen and prof.dr. A.J.M. van den Eertwegh