Oproep: denk mee over de nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit

Nederlandse onderzoekers kunnen tot 1 maart reageren op de nieuwe Concept versie gedragscode wetenschappelijke integriteit. Hun reacties worden gewogen en waar nodig in de tekst van de code verwerkt. In deze consultatieversie van de gedragscode staan de principes van goede en integere wetenschapsbeoefening uitgewerkt. Bovendien staat beschreven hoe vermoedens van integriteitsschendingen zouden moeten worden behandeld. Uiteindelijk zullen de besturen van KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen en VSNU de tekst van de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit definitief vaststellen.