Vijf AI&II onderzoekers krijgen Veni-subsidie toegekend

Vijf AI&II onderzoekers krijgen een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro toegekend voor hun onderzoek. Samen met 159 andere veelbelovende jonge wetenschappers die NWO selecteerde kunnen ze gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

Veni is gericht op excellente, onlangs gepromoveerde onderzoekers. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Deze vijf AI&II-ers sleepten dit jaar een Veni in de wacht:

Mathieu Claireaux, Medische Microbiologie:

Verbetering van de immuunreactie na hiv-vaccinatie om bescherming te verkrijgen

Zeldzame patiënten ontwikkelen super-antilichamen die zo ongeveer alle hiv-virussen kunnen blokkeren, maar deze super-antilichamen zijn zeer moeilijk te induceren door vaccinatie. Tfh-cellen zijn gespecialiseerde immuun cellen die de productie van antilichamen reguleren. Deze uitzonderlijke patiënten zullen ons leren welke Tfh-celreacties nodig zijn om door middel van vaccinatie super-antilichamen te krijgen.

Zeliha Guler Gokce, Gynaecologie

Onderzoek: immuuncellen in de buikholte beschermen de darm

Chronische darmontsteking beïnvloedt de kwaliteit van leven van patiënten met de ziekte van Crohn (CD). Grootjans heeft recentelijk aangetoond dat immuuncellen in de buikholte van muizen de darm kunnen beschermen en zal dit verder onderzoeken in de mens. Hij wil hiermee de behandeling van CD verbeteren.

- Vanessa Harris, Global Health

Onderzoek: een betere bescherming tegen rotavirus met darmbacteriën

Rotavirus is de meest voorkomende oorzaak van levensbedreigende diarree bij jonge kinderen. Rotavirusvaccinaties kunnen de ziekte voorkomen, maar hun effectiviteit is substantieel lager in Zuid-Azië en Afrika, ten zuiden van de Sahara. Dit onderzoek verkent hoe darmbacteriën benut kunnen worden om de bescherming van het rotavirusvaccin te verhogen.

- Marit Roemer, Pathologie 

Onderzoek: werkingsmechanisme van immunotherapie in Hodgkin lymfoom

Immunotherapie is een nieuwe, veelbelovende behandeling, die een eigen afweerreactie tegen kankercellen stimuleert. In Hodgkin lymfoom zijn goede resultaten geboekt, maar weinig is bekend over hoe deze therapie precies werkt. Roemer gaat dit mechanisme onderzoeken, omdat dit cruciaal is voor het selecteren van patiënten die baat hebben bij deze behandeling.

- Marleen van de Sande, Reumatologie en Klinische Immunologie

Onderzoek: geen klachten en wel al ziek?

Ondanks behandeling wordt bij patiënten met ontstekingsreuma van de rug vergroeiing niet voorkomen. Mogelijk omdat de ontsteking en vergroeiing begint in een fase voordat de diagnose wordt gesteld. Van de Sande gaat deze fase bestuderen om nieuwe aangrijpingspunten te vinden om vergroeiing te voorkomen.