Op vrijdag 2 november 2018 zijn de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie van AMC en Reumatologie van VUmc samen gegaan

Op vrijdag 2 november 2018 zijn de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie van AMC en Reumatologie van VUmc samen gegaan. Samen vormen zij de nieuwe afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie van Amsterdam UMC

Prof. dr. Ronald van Vollenhoven, hoofd van de nieuwe afdeling, opende de feestelijke middag. Hij sprak de visie en ambitie uit van de nieuwe afdeling. Hij blikte vooruit naar 2030 en omschreef waar de reumatologische zorg zich dan bevind. Ook benoemde hij een toekomst waarbij de afdeling een centrale rol speelt bij het beter op elkaar afstemmen van de eerste-, tweede- en derdelijnszorg. “Vandaag staan wij aan het begin van een nieuwe uitdaging. Welkom bij het begin van de reis en bij het begin van de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie”, besloot Van Vollenhoven.

De afdeling werd gefeliciteerd door de Raad van Bestuur van zowel AMC als VUmc. Chris Polman (VUmc), is blij met het samengaan van de twee afdelingen. “Wij willen graag dat afdelingen integreren en harmoniseren. Dat ligt voor de hand maar is tegelijkertijd ook lastig. Gefeliciteerd! Jullie hebben grote ambities, dat is goed om te zien. Als jullie de helft waarmaken dan ben ik tevreden”, aldus Polman. Hans Romijn (AMC) sloot zich aan bij Polman. “Gefeliciteerd met dit unieke moment. Wij hebben hoge verwachtingen van jullie. De reumatologie heeft zich indrukwekkend ontwikkeld. Jullie zijn nu één afdeling geworden, nu is het zaak dat het als één afdeling gaat voelen. Inspireer elkaar, werk slim en geniet van elkaar dan komen de resultaten vanzelf”, zei Romijn.

John Luijs, Deloitte Consultancy, gaf een inkijkje in succesvolle integratie en fusie. “Een (fusie gerelateerde) integratie is een grote verandering en veranderingen, ook positieve, zijn moeilijk. Mij belangrijkste les voor succesvolle fusietrajecten is praat met elkaar, de basis is een gezamenlijke visie”, stelde Luijs.

Cabaretier Hans Sibbel (Lebbis), zelf als sclerodermiepatiënt bekend met de reumatologie in VUmc, gaf zijn eigen kijk op fusie. Afsluitend beeldde zandtekenaar Monique Groffen het samengaan van AMC en VUmc en de afdelingen uit waarbij ze eindigde met het nieuwe logo van Amsterdam UMC.

De middag werd afgesloten met een toast voor alle genodigden. In de avond was er een feestelijk diner voor de medewerkers van de nieuwe afdeling en tot slot en werd er gedanst tot in de late uurtjes.