Maarten Schim van der Loeff (GGD Amsterdam) has been appointed as Professor of epidemiology of sexually transmitted infections at Amsterdam UMC, University of Amsterdam

Maarten Schim van der Loeff benoemd tot bijzonder hoogleraar

Leerstoel
De bijzondere leerstoel is ingesteld door de gemeente Amsterdam. De leeropdracht van prof. Maarten Schim van der Loeff betreft “de epidemiologie van seksueel overdraagbare infecties”. Bij de GGD werken nu vijf hoogleraren.

In de loop van dit jaar zal Maarten Schim van der Loeff een oratie houden, waarmee de nieuw benoemde hoogleraar zijn ambt officieel aanvaardt.

Van veldwerk naar tot epidemiologisch onderzoeker
Maarten Schim van der Loeff werkt sinds 2008 als arts-epidemioloog bij de GGD en begeleidt veel collega onderzoekers bij hun promotie. Daarnaast is hij als onderzoeker en epidemioloog verbonden aan het Amsterdam UMC (locatie AMC), en nu dus als ook professor aan de UvA.

Na zijn studie geneeskunde koos Maarten voor het veld. Het veld lag vooral in Afrika. In Zambia verleende hij als tropenarts klinische zorg  en organiseerde de openbare gezondheidszorg in een district in Gambia. In de loop van de jaren ‘90 ging Maarten de klinische zorg combineren met epidemiologisch onderzoek in Gambia. In Londen volgde hij de epidemiologie opleiding aan de Londen School of Hygiene &Tropical Medicine en daar ging hij ook doceren. Na zijn promotie in 2003, bij prof. dr. Roel Coutinho, deed hij vanaf 2004 onderzoek naar hiv en tuberculose in Oeganda en Rwanda. Dit deed Maarten vanuit het AMC samen met Joep Lange. In 2008 maakte hij de overstap naar de GGD, waar hij onderzoek doet naar hiv en soa in Nederland.