KNIR Colloquia: mogelijkheid organiseren internationale workshop te Rome

Het betreft de mogelijkheid om een internationale workshop te organiseren op het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome. Deze kans wordt geboden aan onderzoekers die als universitair docent (al dan niet in vaste dienst) verbonden zijn aan uw universiteit, ongeacht hun vakgebied. Voor deze zogenaamde KNIR Colloquia is per editie een budget van maximaal 12.500 euro beschikbaar, waarover de geselecteerde organisatoren kunnen beschikken.

Nadere informatie treft u aan in de bijgaande Call for Applications, en op <https://www.knir.it/nl/knir-colloquia/>

Aanvragen voor de in het kalenderjaar 2020 te organiseren vijf KNIR Colloquia dienen uiterlijk 1 oktober 2019 te worden ingediend.