[DUTCH]

Onderzoeker in Opleiding; van data naar verbeteringen

De functie

U zult als Onderzoeker in Opleiding (OiO) promotieonderzoek doen naar het meten, interpreteren en toepasbaar maken van beschikbare data over het functioneren en de uitkomsten (bijvoorbeeld kwaliteit van zorg) van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. U zult werken aan deelprojecten die inzoomen op het meten, interpreteren en gebruik van beschikbare data op micro- (arts-patiënt), meso (zorginstelling), of macro- (beleid/systeem) niveau van de gezondheidszorg. U zult uw werk uitvoeren binnen de Health Services and System Research groep (HSSR) van de afdeling Sociale Geneeskunde, in nauwe samenwerking met een internationaal netwerk van 13 promovendi die werkzaam zijn in het ‘HealthPros’ (Healthcare Performance Intelligence Professionals) trainingsprogramma. De HSSR groep is een WHO/EURO Collaborating Centre for Quality and Equity of Primary Healthcare Systems.

In de gezondheidszorg is enorm veel data beschikbaar over verschillende ziektes, patiëntenzorg, prestaties van ziekenhuizen en zo verder. De kennis en kunde ontbreekt echter hoe deze data vertaald kan worden in bruikbare informatie voor patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en de overheid. Dit is nodig om er voor te zorgen dat de gezondheidszorg een maximale bijdrage levert aan de volksgezondheid, de zorg van goede kwaliteit en betaalbaar is. De HSSR groep van de afdeling Sociale Geneeskunde coördineert een 4-jarig trainings- en onderzoeksprogramma gefinancierd door de Europese Commissie. In het programma dat de naam HealthPros draagt (Healthcare Performance Intelligence Professionals; www.healthpros-h2020.eu) zal een nieuwe generatie internationale professionals opgeleid worden die via promotieonderzoeksprojecten en een op maat gemaakt cursusprogramma getraind zullen worden om vaardigheden en competenties uit verschillende disciplines (o.a. geneeskunde, sociale geneeskunde, medische informatiekunde, gezondheidseconomie, psychologie, sociologie) toe te passen om beschikbare data over de gezondheidszorg te kunnen interpreteren en omzetten tot beleid gericht op het verbeteren van de prestaties van de gezondheidszorg.

Uw promotieonderzoek zal onderdeel zijn van dit HealthPros programma, met als focus het het creëren van bruikbare prestatie-informatie op basis van beschikbare data voor diverse stakeholders in de Nederlandse gezondheidszorg om de patiëntenzorg te verbeteren.

lees volledige vacaturetekst