PhD position Core Outcome Set Work Participation

at the AMC, Coronel Institute

(deadline March 14 2018)

[DUTCH]

Als PhD student ’Core Outcome Set Work Participation’ heeft uw onderzoek als hoofddoel om een internationale ‘Core Outcome Set (COS) for Work Participation’ te ontwikkelen. De COS wordt een gestandaardiseerde set van uitkomsten op het gebied van werkparticipatie, inclusief bijbehorende meetinstrumenten, die als minimum gemeten en gerapporteerd dienen te worden in toekomstige effectiviteitsonderzoek en bruikbaar is binnen Cochrane. De COS wordt in een aantal van te voren vastgelegde onderzoeksstappen ontwikkeld, die elk een Engelstalig artikel opleveren. Hierbij maakt u, samen met uw enthousiaste begeleidingsteam, gebruik van de methodologie ontwikkeld door Core Outcome Measures in Effectiveness Trials (COMET, www.comet-initiative.org) en COnsenus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments (COSMIN, www.cosmin.nl).

Gebruikmaken van deze methodologie voor de ontwikkeling van een COS workparticipation voert u een survey out onder een groep internationale onderzoekers, verricht u een systematische review, en past u kwalitatieve onderzoeksmethoden toe (interviews, focus groepen, delphi studie). Daarnaast zult u internationale consensus bijeenkomsten onder experts organiseren en verzorgt u de logistieke planning van het onderzoeksproject.

More information >>