05-09-2018 00:00 To be announced
05-09-2018 10:00 Agnietenkapel
07-09-2018 10:00 Agnietenkapel
10-09-2018 13:45 Aula VU
13-09-2018 16:00 Aula der Universiteit
14-09-2018 09:45 Aula Vu
18-09-2018 17:00 18-09-2018 19:00 Fonteijnzaal, AMC
19-09-2018 11:45 Vu
19-09-2018 13:45 Aula Vu
20-09-2018 00:00 21-09-2018 00:00 AMC, dept. of Pathology, M2-126
21-09-2018 00:00 Casa 400, Ringdijkstraat 4, Amsterdam
27-09-2018 13:45 Aula Vu
28-09-2018 00:00 Amstelzaal VUmc
28-09-2018 09:45 Aula Vu
28-09-2018 11:45 Aula Vu
10-10-2018 00:00 Hotel 'De Zeeuwse Stromen', Renesse
29-10-2018 00:00 10-11-2018 00:00 To be announced
27-11-2018 00:00 KIT - Royal Tropical Institute, Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam
14-02-2019 00:00 15-02-2019 00:00 Conference Centre de Leeuwenhorst Noordwijkerhout